2022 Január

Vagyok, aki vagyok. Kinek kell? – Gondolatok Németh Gyula tanár úr díjnyertes filmjéről

Németh Gyula tanár és művész úr hosszú évek óta színfoltja iskolánknak. Mai recenziónak, ha fogalmazhatunk úgy, ürügye pedig nem más, minthogy a tanár úr megnyerte A Vas megyei Független Filmfesztivál különdíját a legizgalmasabb konceptuális alkotás kategóriájában: Vagyok, aki vagyok. Kinek kell? című saját filmjével.

Voltam, aki voltam

Az alkotás több neves embert is idéz, akik valamilyen módon hatással voltak a művész úrra. Közülük Biró Yvettet és László Andrást szeretném kiemelni. Első ránézésre semmi közöset nem találunk kettejükben. Szakmájuk más, világszemléletük több helyen ellentéte egymásnak. Bíró Yvett filmkritikus, forgatókönyvíró racionális beállítottsággal, míg László András teológus, szakrális gondolkodásmóddal, azonban attitűdjükben és princípiumukban tetten érhető az azonosság. Bíró Yvett szemléleti változást hozott Németh Gyula művészetében, míg szolipszizmusról tett megállapításaival László András alapot adott mai filmünknek.

Vagyok, aki vagyok

A mű kilenc, időben nem lineáris, visszafordítható állomásból áll össze, a végtelen, az „isteni szikra” elérését igyekszik bemutatni. Eljutunk a „Vagyok, aki vagyok. Kinek kell?” költői kérdéstől a „Leszek, aki leszek. Teljesen önmagam végtelenül.” zárókijelentésig. Ez a szolipszizmus. Az én önmagamsága, egy létszemléleti tanítás. Példája a mű egyik, hanem legfontosabb idézete: „többnek kell hinnie magát, mint ami, hogy az lehessen ami” (Robert Musil). – összegzi röviden művének lényegét Németh Gyula.
Vagyis: ha nem állítunk önmagunk képességeit meghaladó célokat magunk elé, amik a fejlődésre sarkallnának, akkor sose érjük el önmagunk igazi valóját. És ha a vagyok, aki vagyok tételmondatra reflektáló kilenc kijelentést végiggondoljuk, láthatjuk, hogy mindegyik önmagára utal vissza:

 Voltam, aki voltam; voltam, aki vagyok; voltam, aki leszek; vagyok, aki voltam; vagyok, aki vagyok; vagyok, aki leszek; leszek, aki voltam; leszek, aki vagyok; leszek, aki leszek.

Másképp fogalmazva, a lírai én szembesül a ténnyel, hogy a múltban, a jelenben, és a jövőben megtett, és még meg nem tett cselekedetei nem mástól, mint magától erednek. A szolipszizmus csak annyival tesz hozzá, hogy a lírai énen kívül nincs is más, minden a tudatának része. Ez az előző idézetet kiegészíti annyival, hogy legjobban, csakis akarattal juthatunk tovább az élet által elénk gördített akadályokon túlra.
Másfelől a filmet nézve tetten érhető a fausti kultúra alkonya által kiváltott reakció, az azzal szembeállított szakralitás. Beléptünk a nyugati civilizáció utolsó szakaszába, amit a 3. ipari forradalommal járó felgyorsulás, a világ összezsugorodása okozott.

A változás múlékonyságot idéz elő. A gyorsabb változás időzavart, mivel végül a jövő rátelepszik a jelenre”, ez az individualizmus, és a szakralitás eltűnésével jár. „Elzárt világba zárkózunk, így védve magunk.” Egy, ezt enyhíteni kívánó gesztus az, hogy a rajzórák túlnyomó többsége a parkban van megtartva. Másik ok erre, hogy a vizuális kultúra azon kevés tantárgyak egyike, ahol nem közvetetten találkozunk a valósággal, hanem közvetlenül, igazi valójában szemlélhetjük azt – köti össze Németh tanár úr az alkotás témáját a tanításéval.

Leszek, aki leszek

A nem metanon mivolta miatt mindenki mást fog belelátni a filmbe. Vívódást, magányt, örömöt, megújulást, elmúlást és ki tudja még mi mindent! És ez a művészet célja, hogy gondolatokat, érzéseket ébresszen, amik új műveknek segítenek a világra jönni, és a folyamat újra és újra elkezdődhessen. Feltétlenül figyelmetekbe ajánlanám még Durkó Zsolt Kossuth-díjas zeneszerzőt, aki a film zenéjének komponálója, és köszönetet mondanék Németh Gyula tanár úr segítségéért, hogy ez az írás létrejöhetett.

Németh Gyula tanár úr következő filmje, a „Tű és mocsár” már készülőben van.

Kun Zoltán István

Szolipszizmus – az én önmagamsága
princípium – alapelv
metanon – realistaFaust – német legendabeli személy,
aki lepaktált az ördöggel a boldogságért cserébe. 

Szóljon hozzá

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük